روزهای دانشجویی

هرچه میخواهم غمت رادردلم پنهان کنم
سینه میگویدکه من تنگ امدم فریادکن.

آنام:@

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۹:۵۲ ب.ظ

-آفرین این پسره کی بودتورورسونددرخونه؟اگه دوست داری جواب نده!

تخیلی ترین دیالوگ عصرمعاصر

اگه کسی مثه مامان من باشه هموجادم درپسرروخاککش میکنه:|||

ازارثم محروم میشم:||||

خیلی منطقی وواقع بینانه به موضوع نگاه کردم:||||

  • ۹۶/۱۲/۱۲