روزهای دانشجویی

خیلییی خوب

جمعه, ۶ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۲۲ ق.ظ

داشتم قشنگ ترین وشیرین ترین خواب زندگیمو میدیدم بااینکه تو بیمارستان بود با اینکه شاید واسه یکی غمکین باشه ولی واسه من اوج خواستن بود اما 6:51بیدارشدم برا چی؟؟؟بخاطر یچیزی که اگه بگم اینجا قطعا قضاوت میشم پس ولش

  • ۹۷/۰۷/۰۶