روزهای دانشجویی

باکتری

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸ ق.ظ

تیکی چرا مویه وشیون نمیکنی؟

-از برای چه؟

امتحان داری

-چون که دهانمان را صاف کرده و نمیشود عر زد

ولی تو برای هر امتحانیت اینجا را سیاه پوش میکردی:|

-نه دبگه گندش در اومده ولم کن بخونم-_-

  • ۹۷/۰۸/۲۲