روزهای دانشجویی

برید کنار دیگه

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۹:۱۱ ق.ظ

پیرو این پست امروز وقت کردم واسه اولین بار رفتم امتحان شهر

گس وات؟؟؟

اوه جیزس قبول شدم😏😏😏😏😏

  • ۹۷/۰۸/۲۸