روزهای دانشجویی

باز پنجشنبه شد

پنجشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ب.ظ

کاتیوشا با اینکه یه فیلم معمولی بود ولی یه دیالوگ داشت که خوشم اومد

اونجاش که احمد مهرانفر داره درباره عشقش که ولش کرده رفته استرالیا صحبت میکنه

میگه من از اون موقع شروع به مصرف مواد کردم

حاج خلیل بهش میگه خب بهتر نبود جاش گریه میکردی

جوابش کوبنده بود گفت: من مواد میکشیدم که گریه کنم

  • ۹۷/۱۰/۲۰