روزهای دانشجویی

هرچه میخواهم غمت رادردلم پنهان کنم
سینه میگویدکه من تنگ امدم فریادکن.

متاسفانه اکثراوقات داریم ازبیشعوری افرادی که باهاش درارتباطیم رنج میبریم!میخاددوستتون باشه،همکلاسیتون یام فروشنده ی مغازه

اول اسفندشدیاداین موضوع افتادم!که تعریف کنم

خوشبختانه یابدبختانه من هم لاغرم(40😊)وقدمم کوتاس(قبلااشاره کردم درحد152این حدوداس)واین مسئله کاااااملابه خودم مربوطه ونیازی نیس هرکسی بهم بگه لاغریاقدکوتا!کورکه نیستم میبینم،بعدمعضلی که من دارم خریدمانتوس!خیلی سخت پیدامیشه😂اینم کاملابه خودم مربوطه!دوسه سال پیش رفته بودیم خریدکه یه خانومی که حتااااون مغازه ماله خودش نبود!وحکم ی فروشنده رواونجاداشت بایه حالت بینهایت بدی بهم گفت هم قدت کوتاس هم لاغرهیچی گیرت نمیاد:|||||حالایوخ فک نکنیدخودش خیلی بالابلندی بودا!اصلاااقسم میخورم اون لحظه کنارش وایستاده بودم من بلندتربودم(نگاازبلندبه پایینی بهش داشتم)فقط ایشون چاق بودن!!!!میدونیدماقداینقدریااگه جاق شیم مثه توپ قلقلی میشیم ومن بدم میاد😕خلاصه اینکه یکم فرهنگمونوببریم بالاوهرچی به زبونمون اومدونطق نکنیم.من ازهمون وقت دیگه توی اون فروشگاه نرفتم.

البته بگم که من بدم نمیادبهم بگم فلانی لاغری، بیشترازلحن اون خانم بدم اومدازحالت تمسخری که داشت.مثلایه مغازه هست که یه فروشنده بینهااااااایت باشخصیت داره،گرونفروش هست ولی اینقدراین خانم نجیبه که ادم خجالت میکشه ازاین نخره بره ازمغازه ایی که فروشنده اونجوری داره خریدشوکنه!این خانم مهربون باشخصیت اینقدررررخوب باهات حرف میزنه واینقدرمحترمانه بهت میگه این مانتویاشلوارمناسب شمانیس که واقعاتعجب میکنی ازاین همه ادبیات خوبی که ایشون استفاده میکنه ودلت میخادهمونجابغلش کنی وزارزاراشک بریزی وبگی تواینقدرخوبی چرااااااا؟؟واینکه وقتی بهش میگیم چرااینقدرگرونن اینابهمون نمیگه خب نخربرویه جای دیگه،باخوش رویی برامون توضیح میده این یعنی فروشنده مشتری مدار:))

دم دمای عیده(تقریبا29روزدیگه😕)هم شماحوصله کل کل بامشتریونداری هم مشتریازیرانواع واقسام فشاراهستن این خوشبرخوردی به جایی نمیره هیچ تازه مشتریات میتونی زیادکنی این بیست وخوردی روزودندون روجیگربذاراخلاقتوخوب کن به جایی برنمیخوره.مهربونی وظیفه تونیس ولی میتونی بامهربونی دنیاقشنگتروازهمه مهم تراعصاب راحت تری داشته باشی!


+بدترازفقرفرهنگی وبیفرهنگی مقاومت دربرابرفرهنگ پذیریه دوست نداریم تغییرکنیم وبپذیریم که خیلی ازکارهامون اشتباس

  • ۲ نظر
  • ۰۱ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۳۱
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۴۹
فقط بدونید یه متن بلنددرباره تجربه خواستگاری نوشتم که چون خصوصی بود نمیدونستم چطورنظرسنجشوفعال کنم پاکش کردم!
چطورید؟^_^
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • ۲۱ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۰۷

کاش یادبگیریم بانوشته هامون باحرفامون باعث رنجش دیگران نشیم!

هرسخن وقتی وهرنکته مکانی دارد

قرارنیست تایه اتفاق میوفته ازگوشه وکنارپستای مخلتف باعنوانای مختلف ببینیم

قرارنیست واسه هرمسئله ایی اظهارنظرکنیم!

قبل ازحرف زدن به حرفامون فکرکنیم!طول نمیکشه!

گاهی سکوت میتونه خیلی کارسازترازنطق کردنای به اصطلاح!!سارکازباشه

  • ۱۸ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۱۶

یادم میاددوسه تاپست قبل سلامی عرض کردم به روزای بعدازامتحانات متاسفانه بعدازامتحانات به حالت لش طورافتادیم فقط 5فراررودیدم(چطورروشون شداسم فصل5!!!!!رواینی ساختن بذارن؟)وفصل2فرندزوتموم کردم رسماوارد3شدم^_^

+اره دوستان میگن بگو الفم شدی😊البته نفراول نشدماجزالفام

باورتون میشه ازهفته اول داریم میریم کلاس،تعجب اوره که تشکیل میییییشن😯ااااستااااادمیاد😑کلاتوی این6سالی قراره درس بخونیم اگه یه روزاستادنیومدازش عکس میگیرم:|حالاببینید

اهارگ خوابم دیدم:||||نمیدونم چطوردلم اومداینوببینم:||اصلاچراهم ازمینا(درست میگم؟)طرفداری میکنن؟چراهیشکی سمت کامران نیس؟تحلیل من شایدازدیدشماخیلی سطحی یامزخرف باشه ولی به نظرم مقصراصلی داستان همین خانوم هست ایشون خیلی سریع بعدازطلاقش دوباره عاشق شد اصولابه نظرمن یه نفربعدازشکست عشقی بایدمحتاطانه ترعمل کنه ایشون که زخم خورده ازدواج اولش بودچراسریع رفت خونه کامران؟؟بعدم من اصلا متوجه نشدم اینااصلاباهم عقدکردن یانه؟؟زنی به این سن وسال ازنظرمن خیلی مسخره وچیپ به نظرمیادگول ظاهرقضیه روبخوره مردی که بادوروزاشنایی اصلاااایه صبحانه هم روش باسه روزاشنایی یهوبگی من عاشقش شدم اونم درحدازدواج!!!!کمی جای تامل داره،بنظرم فیلم جالبی نبود،شایدم بودمن نخواستم بفهمم:)

به واسطه محیطی که توش بزرگ شدم اگرچه دهه60یی نیستم ولی اقاااااامن میمیرم واسه اهنگای اون زمان اگه کالکشن موزیکاموببنیدقطعابه این مسئله پی میبرین که من چطوریم پیشنهادم گریه نکن ابی هست گوش کنیدخوشتون نیومداصلاااااایرادی نداره من یکم نوستالژیکم😑

ای شیطوناازکجافهمیدین الف شدم😂😂😂تاصبح میگم تاصبح شرکنیدتاهمه بفهمن😂😅بسه گفتیموخندیدین(استادکهنمویی)

من الله

خاموش ماموش که ندارم😄

لطفااونایی که هستین نیازبه کمکتون دارم

میخام کادوبخرم واسه ی دوست(دخترهستن)باروحیات لطیف ازاوناس که عاشق هنرونقاشی واین قبیل داستاناس

حالاچی بخرم؟😞

وجه هه خوبی نداره شماهمتون تعطیلاتون شروشده وازمن تموم شدوهفته دیگه بایدبرم دانشگاه!🙈🙊

واسه کسی که سینگله غروب پنجشنبه هیچ فرقی باغروب جمعه غروب سیزده بدروغروب سیویک شهریورنداره

بدم میگم:||||

وقتی کائناتم دست به دست هم میدن واسه پستت عکس پیداشه☝


خداوکیلی چطورباگوگل ترنزلیت کارمیکنید؟؟:))))))